Likwidacja kierunków humanistycznych na uczelniach

W połowie września 2015 r. blady strach padł na uczonych kierunków humanistycznych, w szczególności tych w Japonii. Niemniej wiadomość ta odbiła się szerokim echem i szybko dotarła do Europy (zobacz wpis na Archivalia oraz na blogu Archeologik).

Otóż minister edukacji Hakuban Shimomura rozesłał list do wszystkich 86 uczelni, aby rozpoczęły działania w celu zniesienia lub przeorganizowania kierunków humanistycznych na takie, które lepiej będą odpowiadały potrzebom społeczeństwa.

Wprawdzie kilka uniwersytetów wystąpiło przeciwko tym żądaniom, jednak aż 26 z 60 japońskich uczelni, na których takie kierunki istnieją zapewniło o realizacji decyzji władz, a 17 z nich już postanowiło o zatrzymaniu rekrutacji na te kierunki (w tym także na prawo i ekonomię).

Uzasadnieniem tych zmian jest to, iż pieniądze publiczne powinny być wydawane na kształcenie w dziedzinach pożyteczniejszych dla społeczeństwa.

W przypadku archiwistyki wniosek nasuwa się sam: rozwijać należy wiedzę z zakresu informatyki, programowania – dla materiałów w postaci cyfrowej oraz konserwacji dla tych, które jeszcze pozostały w wersji analogowej.
Zasady opisu metadanymi zostaną uregulowane odpowiednimi aktami prawnymi, a całą dotychczasową metodykę można zarchiwizować, jako relikt przeszłości.
Naturalnie jakiekolwiek prace naukowe w archiwach powinny zostać bezwzględnie zarzucone, jako niepożyteczne i marnujące pieniądze publiczne (czas to też pieniądz).
Decyzja władz japońskich budzi zrozumiały niepokój, a może wręcz przerażenie w środowiskach uniwersyteckich. Nie powinno to być jednakże zaskoczeniem, podobne decyzje podejmowały władze Kanady już kilka lat temu, również ograniczając finansowanie – z tych samych powodów – kierunków humanistycznych. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku działania te związane są także ze zmniejszonym napływem studentów (niż demograficzny), co powoduje, że część uczelni – w szczególności nauki humanistyczne – nie jest w stanie zapewnić pełną obsadę takich kierunków i, wobec braku popytu, naturalnym wydaje ich likwidacja.hypotheses.org – blogi naukowe

de.hypotheses.org to niekomercyjny portal blogowy skierowany do wszystkich zainteresowanych naukami humanistycznymi i społecznymi niemieckiego obszaru językowego.

Znajdziemy tam blogi grup badawczych, prezentujące wyniki projektów i prac doktorskich, blogi grup seminaryjnych na studiach magisterskich, biuletyny naukowe, informacje uczelniane, fotoblogi, blogi tematyczne (archeologia, archiwistyka, historia średniowiecza itd.), blogi instytucji naukowo-badawczych i wiele innych.


Oferowana usługa jest bezpłatna i umożliwia dzielenie się wiedzą, wynikami badań, zebranie osób zainteresowanych wspólnymi projektami itp. Dzięki skomasowaniu wielu blogów o podobnej tematyce w jednym miejscu, dostęp do informacji przekazywanych w ten sposób stał się znacznie łatwiejszy. Sami autorzy również mogą docierać do większej liczby odbiorców.

Platforma oferuje hosting i podstawową instalację blogów pod CMS WordPress. Ponadto oferowane są dedykowane i stale rozwijane wtyczki oraz inne niestandardowe rozwiązania blogowe dostosowane do indywidualnych potrzeb autorów blogów.

Serwis skierowany jest głównie do świata akademickiego z zakresu nauk humanistycznych i społecznych (wszystkich dyscyplin).

Przykłady ciekawych blogów: