Nowość w Tekstach oryginalnych

Sigismundus Meisterlin, Augsburger Chronik, Augsburg 1457

Zobacz: http://neogotyk.wordpress.com/neogotyk/teksty-oryginalne/
e-codices Virtuelle Handschriftenbibliothek der Schweiz

Wirtualna biblioteka rękopisów
Celem projektu e-codices jest opracowanie wszystkich rękopisów średniowiecznych oraz wybranych nowożytnych z terenu Szwajcarii i przedstawienie ich w postaci biblioteki wirtualnej.

Do czerwca 2010 r. zdigitalizowano 649 rękopisów z 27 różnych bibliotek i cały czas zbiór ten jest powiększany.

Na szczególna uwagę – wg mnie – zasługuje Stiftsbibliothek St. Gallen, która zresztą jest najliczniej reprezentowana.

wirtualna biblioteka - wejście