Hasła – litera U

  1. uffintlich, offentlich – publicznie; w dokumencie średniowiecznym forma:ogłaszam publicznie
  2. umb, umbe – za, w zamian za
  3. Urbarium – urbariusz; księga zawierająca spis majątku właściciela ziemskiego oraz powinności poddanych
  4. Urbar – urbariusz
  5. Urliste – wykaz wszystkich zamieszkałych na terenie gminy (lub odpowiadającego okręgu) osób, które mogą zostać powołane do godności ławnika, sporządzany corocznie przez sołtysa (lub odpowiadającego mu naczelnika); także – Grundliste