Litera X

 

  1. X, Xℓ – 1. Kreuzer (też Xr, Xer) – krajcar; 2. Kreuz – krzyż
  2. xstlich – christlich – chrześcijanski