Archiwum dnia: 11 marca, 2010


image_pdfimage_print
iluminacja dokumentu średniowiecznego
Opracowania ogólne Bednarczuk E., Graficzny rozwój litery, Warszawa 1956. Bobowski K., Ewolucja pisma neogotyckiego na Śląsku od początku XVI do połowy XX wieku, Wrocław-Warszawa 1992. Bobowski K., O metodach identyfikacji rąk pisarskich w średniowieczu, “Studia Źródłoznawcze” 29 (1985), s. 1-7. Bobowski K., Skróty w piśmie neogotyckim. Na podstawie materiału śląskiego od początku XVI do połowy… kontynuuj czytanie Bibliografia (neografia gotycka, aktoznawstwo)

Bibliografia (neografia gotycka, aktoznawstwo)