pismo niemieckie


image_pdfimage_print
notatka
Rękopisy, druki i inne formy zdigitalizowanych źródeł archiwalnych lub bibliotecznych, które mogą służyć, jako materiał do ćwiczeń w odczytywaniu pisma niemieckiego, łaciny (lub innych), albo też – po prostu – aby podziwiać kunszt dawnych skrybów i iluminatorów. ________________________________________________________ Universitätsbibliothek Freiburg Biblioteka uniwersytecka we Fryburgu digitalizuje historyczne zespoły w ramach wielu projektów naukowych. Wiele z nich nie… kontynuuj czytanie Teksty oryginalne

Teksty oryginalne


przykłady liter alfabetu
Kapitała rzymska (Capitalis quadrata) Jako punkt wyjścia przy omawianiu zachodniego pisma europejskiego. Stosowane jako pismo kodeksowe do V w., gdy zastąpiono je uncjałą. W obiegu bieżącym stosowano oczywiście też kursywę (bardzo niewyraźna). ___________________________________________________________ Minuskuła karolińska Robimy duży skok, pismo ulegało licznym zmianom, tworzyły się jego odmiany narodowe… Jesteśmy VIII wieku – w cesarstwie Karola Wielkiego… kontynuuj czytanie Formy pisma niemieckiego

Formy pisma niemieckiegoiluminacja dokumentu średniowiecznego
Opracowania ogólne Bednarczuk E., Graficzny rozwój litery, Warszawa 1956. Bobowski K., Ewolucja pisma neogotyckiego na Śląsku od początku XVI do połowy XX wieku, Wrocław-Warszawa 1992. Bobowski K., O metodach identyfikacji rąk pisarskich w średniowieczu, “Studia Źródłoznawcze” 29 (1985), s. 1-7. Bobowski K., Skróty w piśmie neogotyckim. Na podstawie materiału śląskiego od początku XVI do połowy… kontynuuj czytanie Bibliografia (neografia gotycka, aktoznawstwo)

Bibliografia (neografia gotycka, aktoznawstwo)