1

Spisy nazwisk akt stanu cywilnego z Berlina

Landesarchiv Berlin udostępniło online bazę danych ze spisami nazwisk z akt stanu cywilnego. W sumie ok. 4,5 tys. tomów z rejestrów urodzeń (lata 1873-1903), ślubów (lata 1874-1933) i zgonów (lata 1874-1983).

Informacje na temat projektu na stronie archiwum berlińskiego..

Link do bazy danych: Standesamtsabfrage.

Landesarchiv Berlin
hypotheses.org – blogi naukowe

de.hypotheses.org to niekomercyjny portal blogowy skierowany do wszystkich zainteresowanych naukami humanistycznymi i społecznymi niemieckiego obszaru językowego.

Znajdziemy tam blogi grup badawczych, prezentujące wyniki projektów i prac doktorskich, blogi grup seminaryjnych na studiach magisterskich, biuletyny naukowe, informacje uczelniane, fotoblogi, blogi tematyczne (archeologia, archiwistyka, historia średniowiecza itd.), blogi instytucji naukowo-badawczych i wiele innych.


Oferowana usługa jest bezpłatna i umożliwia dzielenie się wiedzą, wynikami badań, zebranie osób zainteresowanych wspólnymi projektami itp. Dzięki skomasowaniu wielu blogów o podobnej tematyce w jednym miejscu, dostęp do informacji przekazywanych w ten sposób stał się znacznie łatwiejszy. Sami autorzy również mogą docierać do większej liczby odbiorców.

Platforma oferuje hosting i podstawową instalację blogów pod CMS WordPress. Ponadto oferowane są dedykowane i stale rozwijane wtyczki oraz inne niestandardowe rozwiązania blogowe dostosowane do indywidualnych potrzeb autorów blogów.

Serwis skierowany jest głównie do świata akademickiego z zakresu nauk humanistycznych i społecznych (wszystkich dyscyplin).

Przykłady ciekawych blogów:
Akt małżeństwa (Heiratsurkunde)

standesamt heiratsregister Rosenberg

AP Częstochowa, Heiraths – Neben Register des Königlich Preussischen, sygn. 8/258/0/2/36

TRANSLITERACJA

5

Nr. 3.

Rosenberg am eilften

April Ein tausend acht hundert achtzig und zwei.

Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschienen heute zum Zweck

der Eheschließung:

1. der ledige Schneider Martin Andreas

Paprotny

der Persönlichkeit nach

bekannt,

katholischer Religion, geboren den sechsten

November des Jahres tausend acht hundert

acht und fünfzig zu Bischdorf

Kreis Rosenberg, wohnhaft zu Rosenberg

Sohn des Auszügler Mathias Paprotny

und dessen Ehefrau Johanna gebornen

Gladys wohnhaft

zu Bischdorf

2. die ledige Pauline Beyer

der Persönlichkeit nach

bekannt,

katholischer Religion, geboren den dritten

Märzdes Jahres tausend acht hundert

neun und fünfzig zu Himmelwitz

Kreis Gross-Strehlitz, wohnhaft zu Rosenberg

Tochter des zu Himmelwitz verstorbenen Wirth-

schaftspector Gustav Beyer und dessen

zu Leobschütz verstorbenen Ehefrau Marie wohnhaft

zu gebornen Konietzny

 


standesamt heiratsregister Rosenberg

AP Częstochowa, Heiraths – Neben Register des Königlich Preussischen Standesamts, sygn. 8/258/0/2/36

6

Als Zeugen waren zugezogen und erschienen:

3. der Schneidermeister Leopold Andri-

schok

der Persönlichkeit nach

bekannt,

zwei und fünfzig Jahre alt, wohnhaft zu Rosenberg

4. der Schuhmachermeister Johann Nowak

der Persönlichkeit nach

bekannt,

zwei und vierzig Jahre alt, wohnhaft zu Rosen-

berg

In Gegenwart der Zeugen richtete der Standesbeamte an die

Verlobten einzeln und nacheinander die Frage:

ob sie erklären, daß sie die Ehe mit einander eingehen wollen.

Die Verlobten beantworteten diese Frage bejahend und erfolgte hier-

auf der Ausspruch des Standesbeamten, daß er sie nunmehr kraft des

Gesetzes für rechtmäßig verbundene Eheleute erkläre.

Der Martin Andreas Paprotny er-

klärt, daß er die Vaterschaft zu dem von

der unverehelichten Pauline Beyer

zu Leobschütz am 8ten September 1881

geborene Kinde Namens Marie Clara

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben.

Martin Paprotny

Pauline Paprotny geb. Beyer

Leopold Andrischok

Johann Nowak

 

Der Standesbeamte

Kodron

Die Uebereinstimmung mit dem Haupt-Register beglaubigt

Rosenberg am 11ten April 1882.

Der Standesneamte

[Kodron]


TŁUMACZENIE

5 [paginacja]

Nr. 3.

Olesno dnia jedenastego kwietnia tysiąc osiemset osiemdziesiątego drugiego.

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego zjawili się dzisiaj w celu zawarcia związku małżeńskiego:

1. stanu wolnego krawiec Martin Andreas Paprotny, znany osobiście [urzędnikowi], wyznania katolickiego, urodzony szóstego listopada roku tysiąc osiemset pięćdziesiątego w Biskupicach, powiat Olesno, zamieszkały w Oleśnie syn wycużnika Matiasa Paprotnego i jego żony Johanny z domu Gladys, zamieszkałych w Biskupicach

2. stanu wolnego Pauline Beyer, znana osobiście [urzędnikowi], wyznania katolickiego, urodzona trzeciego marca roku tysiąc osiemset piećdziesiątego dziewiątego w Jemielnicy, powiat Strzelce Opolskie, zamieszkała w Oleśnie córka zmarłego inspektora gospodarstwa (nadzorcy, ekonoma) Gustava Beyera i jego w Głubczycach zmarłej żony Marii z domu Konietzny

 

6 [paginacja]

Jako świadkowie zostali sprowadzeni i zjawili się:

3. mistrz krawiecki Leopold Andrischok , znany osobiście [urzędnikowi], wyznania katolickiego, w wieku pięćdziesięciu dwóch lat, zamieszkały w Oleśnie

4. mistrz szewski Johann Nowak , znany osobiście [urzędnikowi], wyznania katolickiego, w wieku czterdziestu dwóch lat, zamieszkały w Oleśnie

W obecności świadków urzędnik stanu cywilnego zwrócił się do narzeczonych, każdego z osobna, po kolei z pytaniem: czy oświadczają, że chcą zawrzeć ze sobą związek małżeński. Narzeczeni odpowiedzieli twierdząco na to pytanie, po czym nastąpiło orzeczenie urzędnika stanu cywilnego, że niniejszym na mocy prawa oświadcza on, że zgodnie z prawem są małżeństwem.

Martin Paprotny oświadczył, że uznaje ojcowstwo urodzonego 8go września 1881 przez niezamężną Pauline Beyer dziecka o imieniu Marie Clara.

Przeczytano, przyjęto i podpisano

Martin Paprotny, Pauline Paprotny z domu Beyer, Leopold Andrischok, Johann Nowak

Urzędnik stanu cywilnego

Kodron

Zgodność z rejestrem głównym poświadczono

Olesno dnia 11go kwietnia 1882

Urzędnik stanu cywilnego

[Kodron]