Hasła – litera U


Share
image_pdfimage_print
  1. uffintlich, offentlich – publicznie; w dokumencie średniowiecznym forma:ogłaszam publicznie
  2. umb, umbe – za, w zamian za
  3. Urbarium – urbariusz; księga zawierająca spis majątku właściciela ziemskiego oraz powinności poddanych
  4. Urbar – urbariusz
  5. Urliste – wykaz wszystkich zamieszkałych na terenie gminy (lub odpowiadającego okręgu) osób, które mogą zostać powołane do godności ławnika, sporządzany corocznie przez sołtysa (lub odpowiadającego mu naczelnika); także – Grundliste

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *