Hasła – litera O


Share
image_pdfimage_print
 1. Obentürer – handlarz kamieniami szlachetnymi i towarami luksusowymi
 2. Ober Amt, Oberamtsregierung – Urząd Zwierzchni (także – Nadurząd, Nadrejencja), powołany w 1629 r. jako centralny organ administracyjny na Śląsku, podległy bezpośrednio cesarzowi; w ostatniej ćwierci XVII w. utarła się forma Oberamtsregierung
 3. Ober Amts Collegium – Kolegium Urzędu Zwierzchniego (zob. Ober Amt)
 4. Ober-Hauptamann – starosta generalny w Urzędzie Zwierzchnim (Oberamt)
 5. Oberfeldwebel – szef kompanii
 6. Oberhelfer – duchowny, archidiakon
 7. Oberlandeshauptmann – starosta generalny
 8. Oberpostschaffner – wyższy stopniem pracownik poczty
 9. Obertribunalsrat – wyższy radca trybunału (potocznie – sąd, czasem sąd specjalny
 10. Obesser, Obmesser – sadownik, handlarz owocami
 11. Oblat – dziecko przeznaczone przez rodziców do stanu duchownego (do zakonu)
 12. obligo – zastawić
 13. obmortuarium – dziedzina bez spadkobiercy
 14. Obristen Perckmeister – szef (kierownik) kopalni
 15. obscenus – nieprzyzwoity
 16. obsequa – służąca
 17. obsterix, obstetrix – położna, akuszerka
 18. Obstler – handlarz owocami
 19. Occlist – okulista
 20. Ochsenweber – tkacz ciężkiego sukna
 21. October – październik
 22. Odium – nienawiść
 23. oeconomus – ekonom
 24. oenopola – sprzedawca win
 25. Ofener – 1. zdun; 2. piekarz
 26. öffentlicher Agent – radca prawny z ograniczonymi uprawnieniami (pozycja pomiędzy notariuszem a adwokatem)
 27. officialis – oficjalista – urzędnik dworku szlacheckiego, magnackiego
 28. Ohlenmacher – garncarz
 29. olarius – garncarz
 30. Oldbuter – fuszer, partacz
 31. Oldkitter – fuszer, partacz
 32. olearius – olejarz
 33. olim – niegdyś żyjący, zmarły
 34. Olmacher – olejarz
 35. omissio – zaniechanie, zaniedbanie,
 36. omni modo – wszelkimi sposobami
 37. operarius, operator – wyrobnik – pracownik najemny, najemnik
 38. Operist – śpiewak operowy
 39. opifex – rzemieślnik
 40. opilio – owczarz
 41. opilionis – pasterz owiec
 42. oppidanus – mieszczanin, obywatel
 43. orator – mówca, rzecznik
 44. Ordonnanz – ordynans
 45. organarius, organiseda – organista
 46. Orgeler – budowniczy organ
 47. orphanus – sierota bez ojca
 48. Ortschmied – wytwarzał narzędzia, szczególnie szydła szewskie
 49. osculum – pocałunek
 50. ostiarius – strażnik przy bramie, klucznik
 51. ovilionis – owczarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *