Litera S


Share
image_pdfimage_print
 1. s. – 1. sine – bez; siehe – zobacz
 2. S. – 1. Sanct (też St.) – święty; 2. Secretair – sekretarz; 3. Seite – strona
 3. s. a. – sine anno – brak roku, bez podanego roku
 4. S. C. – Senioren Convent – konwent seniorów
 5. s. d. – 1. sine dato – brak daty, bez daty; 2. sine die – brak dnia, bez dnia
 6. s. l. – sine loco – bez podanego miejsca (np. brak miejsca wystawienia dokumentu)
 7. S. L. – Seconde Lieutnant – stopień niżej od podporucznika
 8. s. l. ex. – sine loco exacto – bez podanego dokładnego miejsca
 9. s. n.  – 1. sine nomine – brak imienia, bez imienia (nazwy); 2. sine numero – brak numeru
 10. s. o. – siehe oben – zobacz wyżej
 11. s. u. – siehe unten – zobacz niżej
 12. Sa – Samstag – sobota
 13. sc, ßc, Schk, Schlℓ – schoc, Schock – kopa (stosowana w XVII-XIX w. liczba – 60 sztuk (tj. 4 mendle lub 5 tuzinów)
 14. Schl. – Schlesien – Śląsk
 15. Schr. – Schreiben, Schrift – pismo
 16. Schulth. – Schultheis, Schultheiß – sołtys (Schultheiß)
 17. Schw. M. – Schwere Münze – dosł. ciężka moneta (ciężka marka, ciężki korzec, ciężka kopa)
 18. scō – scot – rodzaj pieniądza (XV w.)
 19. Sec. Lt. – Seconde Lieutnant – stopień niżej od podporucznika
 20. Secr., Sekr. – Secretair, Sekretär – sekretarz
 21. sel. – selig – duchowny, też: błogosławiony
 22. sg. – sogenannt – tak zwany
 23. Sgℓ, Sgr., sgr. – Silbergroschen – srebrne grosze (30 srebrnych groszy (360 miedzianych fenigów) – 1 talar;od 1821 r. – 30 sgr = 1 talar (od 1871 r. – marka niemiecka)
 24. Sig:, Sign. – signirt – podpisany, sygnowany
 25. So – Sonntag – niedziela
 26. SO – Südost, Südosten – południowy-wschód
 27. Sr – Seiner – Jego (często w tytulaturze)
 28. ß, sch:. schℓ, Schfℓ, Schffℓ – Scheffel, scheffel – korzec (jednostka miary substancji sypkich, zwykle zboża; korzec wrocławski to 74,1 litra; od 1764 r. dzielił się na 32 garnce = 120,6 litrów; od 1819 r. – 128 litrów
 29. ßℓ – Schilling – szyling
 30. St. R. – 1. Stadtrichter – sędzia miejski, przewodniczący sądu miejskiego, funkcja sprawowana w średniowieczu i okresie nowożytnym, gdy administracja nie była oddzielona od sądownictwa, sądownictwa w najniższej instancji w mieście sprawował wójt a następnie burmistrz, który sprawując funkcje sądownicze określany był w ten sposób; 2. Studienrat – określenie urzędnika wyższego stopnia, z reguły także nauczyciel szkoły wyższej, zob. Studienrat (Wikipedia)
 31. St. – 1. Staat – państwo; 2. Stab – sztab; 3. Stadt – miasto; 4. Stelle – miejsce, posada; 5 Steuer – podatek
 32. st. – starb. – zmarł
 33. St. Ger. – Stadt Gericht – sąd miejski
 34. Stabila – Staatliche Bildungs-Anstalt – państwowy zakład kształcenia
 35. Stck – Stück – sztuka (oznaczenie ilości, liczby)
 36. St-Pr. – Steuerpraktikant
 37. Stsch. – Stadtschultheiß – wójt miejski (początkowo rozróżniano pomiędzy wójtem wiejskim (Dorfschulheiß) i miejskim (Stadtschultheiß)
 38. Stv. – Stüver, stuiver, stiver – niderlandzka moneta obiegowa
 39. Subd. – Subdiakonus – subdiakon (jeden ze stopni święceń, niższy od diakonatu, zniesiony w 1972 r.), Subdiakon (Wikipedia)
 40. sup. – supernumerärer (z łac. – Supernumerarius) – supernumerariusz – ponadliczbowy członek kolegium, urzędu, czasem osoba przygotowująca się do służby (Oekonomische Encyklopädie von J. G. Krünitz)
 41. Sup.-Int. – Superintendent – superintendent (m.in.: przełożony pastorów protestanckich, naczelnik komory celnej, urzędnik policji lub więziennictwa)
 42. SW – Südest, Südwesten – południowy-zachód