Litera E – H


Share
image_pdfimage_print

Litera E

 1. E. C. g, Er-ch. f. Gn – – Eure Churfürstliche gnaden – Wasza Książęca Łaska (dosł. Kurfirstowska tj. księcia elektora łaska); Kurfürst (Wikipedia): http://de.wikipedia.org/wiki/Kurf%C3%BCrst E. f. D. – Eure fürstliche Durchlaucht – Wasza Książęca Mość
 2. E. f. g. – Eure fürstliche gnaden – Wasza Książęca Łaska
 3. e. g. – exempli gratia – na przykład
 4. E. G. m. u. H. – Eingetragene Genossenschaft mit unbeschränkter Haftpflicht (Haftung) – spółka (zarejestrowana) z nieograniczoną odpowiedzialnością
 5. E. H. – Eure Hochwohlgeboren – Wasza Wielmożność (Hochwohlgeboren – wielmożny, wysoko urodzony)
 6. e. h. – ehrenhalber – honorowy, ze względu na honor, honoris causa
 7. E. K. (EK) I. (II) – Eisernes Kreuz I. (II.) Klasse – krzyż żelazny I. klasy (II. klasy)
 8. odznaczenie wojskowe
 9. e.m. – eiusdem mensis – tegoż miesiąca
 10. E. l. g. – Erenueste liebe getrewen – zwrot grzecznościowy na początku listu w okresie nowożytnym – drodzy wierni
 11. E. Rom. Kayℓ – Erwelter Romischer Kayser – tytuł cesarza niemieckiego od czasów Maksymiliana I (1508 r.)
 12. E. S. E. – Euer Strenge Erenuesten, Euer Strengen Ehrsamkeit (Ersamkeit) – tytulatura, streng – atrybut rycerzy, oznacza dzielność, siłę; Ehrsamkeit – zaszczytność, chwalebność
 13. E. V. – Euer Vesten – tytuł szlachecki, można tłumaczyć jako niezłomny, mocny (często w postaci – Gestrenger und Vesten Herr – wielmożny i niezłomny panie
 14. E. V., e. V. – eingetragener Verein – stowarzyszenie zarejestrowane
 15. E. W. – Ewere (Eure) Weisheit – Wasza Mądrość (Roztropność)
 16. ebd. – ebenda – tamże
 17. ed. – editio – wydanie, wydawca
 18. egeň. – egenannter, egenenter (z różnymi wersjami odmiany) – wcześniej wymieniony EH. – Erzherzog – arcyksiążę
 19. eh., eigh. – eigenhändig – własnoręcznie; np. dla podkreślenie osobistego udziału przy sporządzeniu dokumentu lub pisma
 20. ehel: – ehelich – małżeński, ślubny
 21. ehm., ehem. – ehemalig – były, dawniejszy, eks-
 22. einschl. – einschließlich – włącznie
 23. El., Eln. – Elle(n) – łokieć, łokci – miara długości
 24. Entw. – Entwurf – projekt
 25. Er – Euer – wasz, wasza (np. Wasza Ekscelencja)
 26. Erbgℓ – Erbgut – majątek dziedziczny
 27. erl. – erledigt – załatwione
 28. ern. – ernannt – mianowany
 29. Ers. – Ehrsam (też – Ersam) – zaszczytny, chwalebny
 30. erstgℓ – erstgenente, erstgenannte – wymienione po raz pierwszy, wcześniej wymieniony Esc. (Esk.) – Escadron (Eskadron) – eskadron
 31. etc. – et cetera – i tak dalej
 32. et. St. Off. – etatmäßiger Stabsoffizier – oficer sztabowy, który nie dowodzi żadną jednostką, jego zadaniem jest wsparcie dowódcy w sprawach administracyjnych
 33. etiam v. – etiam vice – patrz także
 34. etw. – etwaiger, etwas – ewentualny, trochę, coś
 35. evtl. – eventuell – ewentualnie
 36. Ew. – Euer, Eure – wasz, wasze
 37. Ew. Wohlgeboren – Euer Wohlgeboren – tytuł stosowany początkowo tylko dla wyższej szlachty, później nawet dla znaczniejszych osób stanu mieszczańskiego, Wohlgeboren – dobrze urodzony (Ew. H. – Euer Hochwohlgeboren)
 38. Ex. – 1. Examen; 2. Excellenz; 3. Executor – 1. egzamin; 2. ekscelencja; 3. egzekutor

Litera F

 1. F. A. R. – Fuß-Artillerie-Regiment – regiment artylerii piechoty
 2. F. B. D. – Festungs-Bau-Direktion – Dyrekcja Budowy Twierdzy
 3. F. G. – Freiwillige Gerichtsbarkeit – sądownictwo powszechne (niesporne, nieprocesowe)
 4. f. R. – für Rechnung – na rachunek
 5. f. r. A. – für richtige Abschrift – adnotacja potwierdzenia za zgodność z oryginałem (dosł. za prawidłowy odpis, kopię)
 6. FAD – Freiwilliger Arbeitsdienst – Ochotnicza Służba Pracy
 7. Feb. – Februar – luty
 8. Feldg. – Feldgendarmerie – żandarmeria polowa
 9. Fisc., Fisk. – Fiscal, Fiscus, Fiskus – fiskalny; fiskus, skarb państwa
 10. Fl. – 1. Flecken; 2. Floren (Gulden); 3. Fluß – 1. miasteczko; floren, gulden; 3. rzeka
 11. fol. – folium – karta; foliacja stosowana dawniej w registraturze i archiwach w celu numeracji kart jednostek archiwalnych; liczone są tylko karty (w odróżnieniu od paginacji, gdzie liczone są strony)
 12. F. – 1. Firma; 2. Führer; 3. Fürstlich – 1. firma, przedsiębiorstwo; 2. wódz; 3. książęcy

Litera G

 1. G. M. – Goldmark – złota marka (jednostka monetarna w latach 1873-1914)
 2. geb. – geboren, geborene, geborne – z domu (nazwisko panieńskie)
 3. gebr. – gegründet – założony
 4. Gem. – Gemeinde – gmina
 5. gem. – gemäß – według, zgodnie z
 6. gen. – genannt – zwany
 7. Gen. Sup. – General Superintendent – generalny superintendent (superintendent posiada władzę nadzorczą w stosunku do pastorów, w Kościele rzymskokatolickim odpowiednik dziekana w dekanacie lub biskupa w diecezji)
 8. gest. – gestorben – zmarły
 9. get. – getauft – ochrzczony
 10. gez. – gezeichnet – podpisane
 11. Gf. – Graf – hrabia
 12. gf – goldfloren (goldgulden)
 13. gg: [z kreseczką powyżej]
 14. g.G. – gute groschen – dobra grosze (waluta stosowana m.in. na Śląsku przed zjednoczeniem Niemiec, 1 talar równał się 24 dobrym groszom)
 15. ggf. – gegebenfalls – w razie potrzeby
 16. Ghzg – Großherzog – wielki książę (tytuł o randze między królem, a księciem)
 17. GJR – Geheimer Justizrat – Tajna Rada Sądowa – pierwotnie nazwa składającej się z 12 członków rady przy Wyższym Sądzie Krajowym (Kammergericht), w czasach pruskich na określenie radców poszczególnych ministerstw, a ostatecznie tytuł Tajnego Radcy przyznawany był zasłużonym prawnikom i profesorom uniwersyteckim
 18. GK – Gewerbekammer – Izba Gospodarcza
 19. GKR – Geheimer Kanzleirat – Tajny Radca Kancelarii
 20. gℓ – 1. gnaden; 2. groschen (także inne znaczenia, w zależności od kontekstu) – 1. łaski; 2. groszy
 21. Gld. – Gulden – guldeny
 22. gld. ung. gulden ungarisch – guldeny węgierskie
 23. Gldgℓ – Goldgulden (Goldfloren) – złote guldeny
 24. GmbH – Gesellschaft mit beschränkter Haftung – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 25. Gn, Gn. – Gnaden – Łaska (Mość); w tytulacji, szczególnie książąt
 26. gnan. [z zawijasem nad n] – genannte – wyszczególnione, nazwane
 27. Gutszbez. – Gutsbezirk – majątek ziemski

Litera H

 1. H., Hℓ – 1. Herr – pan; 2.Hochwohlgeboren – wielmożny; 3. Heller – halerz
 2. Hbf. – Hauptbahnhof – dworzec główny
 3. Hf. – Hof – dwór, podwórze
 4. hl: – heilig – święty
 5. höfl. – höflich – uprzejmie
 6. Hpst. – Hauptstadt – stolica
 7. Hptl. – Hauptlehrer – kierownik szkoły
 8. Hptm. – Hauptmann – w okresie nowożytnym – starosta, później – stopień wojskowy
 9. Hrsg. – Herausgeber – wydawca
 10. hrsg. – herausgegeben – wydano

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *