1

Terminologia archiwalna

Wybrane terminy z Polskiego Słownika Archiwalnego, pod red. Wandy Maciejewskiej, Warszawa 1974

Słownik terminów z zakresu archiwistyki w języku niemieckim

terminologie