1

Sąd obwodowy w strukturze sądownictwa niemieckiego

Tekst referatu wygłoszony na zebraniu naukowym w Archiwum Państwowym w Opolu i publikowany na stronie Archiwów Państwowych

Tekst referatu:

Sąd obwodowy w strukturze sądownictwa niemieckiego. Ustrój sądów na Śląsku od czasów habsburskich do 1945 r. Struktury i zasady funkcjonowania sądu obwodowego. Problemy metodologiczne opracowania zespołów akt sądowych (plik pdf: 248 KB)