Format papieru


Share
image_pdfimage_print

Najstarsze formaty arkuszy były zbliżone do wymiarów sita czerpaka i osiągały zwykle wymiary ok. 40 x 50 cm. Arkusz taki był następnie składany wpół, tworząc 2 karty (4 strony). Jeśli karta nie była zaginana, ale zapisana od razu na całej powierzchni, nazywamy to sposobem dokumentowym (Patentweise).

  • Folium (Folio) – arkusz jednokrotnie złożony (na 2 części), o wymiarach ok. 30-35 cm wys. i 20×23 cm szer. Występował w dwóch dodatkowych wariantach: duże folium (Großfolio) – ok. 36 cm wys. i folium imperialne (Imperialfolio) – ponad 36 cm. wys.
  • Kwarta (Quart) – arkusz złożony na 4 części, ok. 15-17 cm wys. i 20-23 cm szer., czyli połowa folium. Tutaj – “kurialny”, “ceremonialny” folio-format znajdował zastosowanie w reskryptach i raportach, zaś “racjonalny” oraz “poufny” w rozkazach gabinetowych (Kabinetts-Ordre).
  • W 1922 r. Niemiecki Instytut Normalizacyjny stworzył normę DIN 476, którą stosuje się dziś prawie na całym świecie (z wyjątkiem USA, Kanada, Meksyku i Japonii), znana – także w Polsce – jako ISO 216 (najbardziej popularny – A4).

 Nazwa

 Skrót

 Liczba cięć

 Liczba stron

 
 Folio
 fo/f  1  2
 Quarto
 4to  2  4
 Sexto
 6to/6mo  3  6
 Octavo
 8vo  3  8
 Duodecimo
 12mo  4  12
 Sextodecimo
 16mo  4  16

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Format_arkusza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *